Πρόγραμμα

ΣABBATO 1/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
02.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
06.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
10.00WINNER 
11.00DRESS CODE 
12.00EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.00EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00YES I DO
16.30LIFE & HEALTH
17.00ON AIR
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.30ΨΗΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ 
23.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2020
00.00ON AIR
01.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00FΟΟD PROJECT
10.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30ON AIR
12.00EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.00EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00DRESS CODE 
15.00LIFE & HEALTH
16.00ΨΗΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ επ. Τσουβέλας
17.55ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.00YES I DO
22.00ON AIR
  
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00CRETAN COOK
02.00ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ
03.00FΟΟD PROJECT
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
‘08.00ON AIR
09.00LIFE & HEALTH
10.00YES I DO
12.00CRETAN COOK
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.30WINNER
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 9 & 5
  
ΤΡΙΤΗ 4/8/2020
 
01.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00LIFE & HEALTH
03.00ON AIR
04.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
‘08.00ON AIR
09.00CRETAN COOK
10.00DRESS CODE
12.00ON AIR
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.30WINNER
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30NEPAL 
22.00ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ
23.00ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
  
  
  
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00CRETAN COOK
03.00LIFE & HEALTH
04.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
06.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00LIFE & HEALTH
10.00CRETAN COOK
11.00YES I DO
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.30WINNER
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΔΑ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
  
ΠΕΜΠΤΗ 6/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00CRETAN COOK
03.00LIFE & HEALTH
04.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00CRETAN COOK
10.00DRESS CODE
12.00LIFE & HEALTH
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.30WINNER
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00CRETAN COOK
06.00ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ
07.00FΟΟD PROJECT
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00LIFE & HEALTH
10.00YES I DO
12.00CRETAN COOK
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.30WINNER
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ROSSE DALY