Πρόγραμμα

ΣABBATO 6/08/22
00.00ΟΝ ΑΙR
01.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.15ON AIR
03.00MY VEGAN LIFE 
04.00ON AIR
05.00ΙΑΣΙΣ 
06.00 ON AIR
07.00ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
08.15ON AIR
09.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
10.15 ΙΑΣΙΣ 
11.15 ON AIR
12.00 FOOD PROJECT 
12..45YES I DO
14.00 ON AIR 
15.00 LIFE AND HEALTH 
16.40ON AIR 
17.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
17.30MY VEGAN LIFE 
18.30TALK SHOW 
19.45ON AIR 
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.00YES I DO OASIS 
21.15ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
22.45ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/08/22
00.00ON AIR
01.00FOOD PROJECT 
01.40ON AIR
02.00LIFE AND HEALTH 
03.40ON AIR
04.00YES I DO 
05.30ON AIR
06.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
07.00ON AIR
08.00FOOD PROJECT 
09.40ON AIR
09.00ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
10.20BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.40ON AIR
11.00ΥES I DO 
12.30 ΟΝ ΑΙR
13.00 LIFE AND HEALTH 
14.45ΟΝ ΑΙR
15.00 MY VEGAN LIFE 
16.15ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
17.30 YES I DO 
19.00ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.00TALK SHOW 
22.40ON AIR
23.00LIFE AND HEALTH 
  
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/08/2022
00.45ON AIR
01.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
02.00 ON AIR
03.00 MY VEGAN LIFE 
04.00 ON AIR
05.00 YES I DO 
06.30 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
08.00 ON AIR
09.00 LIFE AND HEALTH 
10.15 YES I DO_OASIS MED 
10.45 ΝΕΠΑΛ
11.45 ON AIR
12.00 MY VEGAN LIFE 
13.00 YES I DO 
14.30   ΟΝ ΑΙR
15.00DE FACTO 
16.30ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.30 FOOD PROJECT 
19.15 ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.15 BEAUTY BOX BY OASIS MED 
21.30ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
23.00ΟΝ ΑΙR
  
  
ΤΡΙΤΗ 09/08/22
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
01.15 ΟΝ ΑΙR
02.00 YES I DO
03.30 ON AIR
04.00 LIFE AND HEALTH 
05.30 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
07.00 ON AIR
08.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
09.30 ON AIR
10.00 FOOD PROJECT 
10.45 ON AIR
11.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
12.00 YES I DO 
13.30 ΝΕΠΑΛ Α
14.00   ON AIR
14.30   ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
17.30 ON AIR
18.30 MY VEGAN LIFE 
19.30 ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.15LIFE AND HEALTH 
22.30ON AIR
23.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08/22

00.00ON AIR
01.00 LIFE AND HEALTH 
02.40 ON AIR
03.00 YES I DO
04.30 MY VEGAN LIFE 
05.45ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ON AIR
09.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
10.00 YES I DO_OASIS MED 
10.30 ΟΝ ΑΙR
11.30 YES I DO 
13.00   ON AIR
15.00TALK SHOW 
16.40 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.30 FOOD PROJECT 
19.15 ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED 
21.15 YES I DO 
22.45ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
  
 

ΠΕΜΠΤΗ 11/08/2022

00.00 ON AIR
01.00 LIFE AND HEALTH 
02.45 ON AIR
04.00 FOOD PROJECT 
04.45 ON AIR
06.00 TALK SHOW
07.45 ON AIR
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 ON AIR
11.30 FOOD PROJECT
12.30 ON AIR
13.30 LIFE AND HEALTH 
15.15NEPAL 
16.15ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
19.20 ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.15 MY VEGAN LIFE 
22.30ON AIR
  
  
ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 12/08/2022
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LIFE AND HEALTH 
03.40 ON AIR
04.00 YES I DO
05.30 ON AIR
06.00 IASIS
07.00 ON AIR
08.00MY VEGAN LIFE 
09.00ON AIR
10.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
11.00 ΟΝ ΑΙR
12.00 ΥΕS I DO 
13.30 ΟΝ ΑΙR
14.15 LIFE AND HEALTH 
16.00   ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ΟΝ ΑΙR
18.30 FOOD PROJECT 
19.15 ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED 
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
22.50ΟΝ ΑΙR