Πρόγραμμα

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2023
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.30 ΟΝ ΑΙR
02.30 ΤALK SHOW
03.30 ΟΝ ΑΙR
04.00 YES I DO
05.00 MY VEGAN LIFE
06.00 ΟΝ ΑΙR
07.00 WINNER
08.00 ΟΝ ΑΙR
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
11.30 ΟΝ ΑΙR
12.00 MY VEGAN LIFE
13.00 ON AIR
14.00 WINNER
15.00 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ON AIR
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 DE FACTO
23.00 ON AIR

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/23
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.30 YES I DO
03.00 ΟΝ ΑΙR
04.00 TALK SHOW
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
07.00 ΟΝ ΑΙR
08.00 ΝΕΠΑΛ
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10.00 TALK SHOW
11.00 ΟΝ ΑΙR
12.00 WINNER
13.00 ΝΕΠΑΛ
14.00 ΟΝ ΑΙR
15.00 MY VEGAN LIFE
16.00 ΟΝ ΑΙR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 YES I DO
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
22.15 TALK SHOW
23.15 ON AIR

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/23
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 WINNER
03.00 ON AIR
04.00 YES I DO
05.00 ON AIR
06.00 ΝΕΠΑΛ
07.00 ON AIR
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ON AIR
10.00 ΝΕΠΑΛ
11.00 ON AIR
12.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
13.00 ON AIR
14.00 TALK SHOW
15.00 YES I DO
16.30 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 MY VEGAN LIFE
19.00 ΟΝ ΑΙR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 WINNER
23.30 ON AIR

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/10/23
00.00 ΟΝ ΑΙR
01.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 ΟΝ ΑΙR
03.00 YES I DO
04.30 ΟΝ ΑΙR
05.00 WINNER
06.00 ΟΝ ΑΙR
07.00 ΝΕΠΑΛ
08.00 ΟΝ ΑΙR
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10.00 ΟΝ ΑΙR
11.00 TALK SHOW
12.00 ΟΝ ΑΙR
13.00 MY VEGAN LIFE
14.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
15.00 ΟΝ ΑΙR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ON AIR
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
23.00 DE FACTO