Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/22

01.30 ON AIR
02.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
03.00 YES I DO
04.30 ON AIR
05.00 MY VEGAN LIFE
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
09.30 ON AIR
10.00 ΥES I DO ΒΥ OASIS MED
10.30 MY VEGAN LIFE
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
15.00 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.30 ON AIR
17.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.15 MATCH TIME
19.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
20.45 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
22.15 WINNER
23.15 YES I DO

ΤΡΙΤΗ 29/11/22

00.30 ON AIR
01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
02.30 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 MATCH TIME
05.00 ON AIR
06.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
07.30 ON AIR
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.15 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 MATCH TIME
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
15.30 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
20.45 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
22.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
23.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/22

01.00 LIVE
02.30 ON AIR
03.00 DE FACTO
05.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
06.30 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.15 ON AIR
09.00 LIVE
10.30 ON AIR
11.00 FOOD PROJECT
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
15.30 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
20.45 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
22.15 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.45 YES I DO

ΠΕΜΠΤΗ 01/12/22

00.15 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
02.00 TALKSHOW
03.30 ON AIR
04.30 LIVE
06.00 ON AIR
06.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 LIVE
10.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.00 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
15.30 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
23.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/22

00.15 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
01.45 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
02.15 DE FACTO
03.45 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
05.15 ON AIR
06.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.15 TALKSHOW
10.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.00 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 MY VEGAN LIFE
15.00 ON AIR
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 DE FACTO
22.30 ON AIR
23.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
23.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/12/22

00.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
01.30 7 ΗΜΕΡΕΣ
02.30 ON AIR
03.30 TALKSHOW
04.45 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
05.30 ON AIR
06.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
09.30 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
10.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
11.00 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
15.00 MY VEGAN LIFE
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 YES I DO
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
22.30 YES I DO BY OASIS MED
23.00 ON AIR
23.30 ΔΗΜΟΣΙΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/12/22

00.00 DE FACTO
02.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
03.00 ON AIR
04.00 TALKSHOW
05.30 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.15 ON AIR
08.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
08.30 ON AIR
09.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
10.30 ON AIR
11.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
15.00 YES I DO
16.30 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 MY VEGAN LIFE
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 TALKSHOW
22.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
23.00 ON AIR
23.30 DE FACTO