Πρόγραμμα

______________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/4/2021
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 ON AIR
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΣABBATO 10/4/21
______________________________

00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
05.00 CRETAN COOK
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.00 TIE BREAK
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
16.00 VIRAL
17.30 ON AIR
18.00 FΟΟD PROJECT
19.30 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
21.30 YES I DO
22.00 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/4/21
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
05.00 CRETAN COOK
06.00 ON AIR
07.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
11.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
16.00 TIE BREAK
17.00 ON AIR
18.00 FΟΟD PROJECT
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
22.00 LIFE& HEALTH
22.30 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/4/2021
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ON AIR
09.00 FOOD PROJECT
10.00 LIFE& HEALTH
10.30 ON AIR
11.00 TIE BREAK
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΤΡΙΤΗ 13/4/2021
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

TΕΤΑΡΤΗ 14/4/2021
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 LIFE& HEALTH
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ΟΝ ΑΙR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΠΕΜΠΤΗ 15/4/2021
______________________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 LIFE& HEALTH
14.30 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/4/2021
______________________________

00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 ON AIR
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ