Πρόγραμμα

Σαββατο 30/5/2020
00.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.30ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
10.00CRETAN COOK 
11.00ON AIR
12.00Ίασις
13.00Eξυπνες αγορες
14.00Powerpharm
15.00ON AIR
16.00Food project
17.00Life & health
17.55ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA 
19.00ON AIR
20.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA 
21.00Beauty Box by Oasis Med
21.30Μουσικό προγραμμα
  
Κυριασκή 31/5/2020
00.00Life & health ( επ.6 , 18/5/19)
01.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.00ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
10.00Beauty Box by Oasis Med
10.30ON AIR
12.00Ίασις
13.00Eξυπνες αγορες
14.00Powerpharm
15.00ON AIR
16.00Food project
17.00Life & health 
17.55ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA 
19.00ON AIR
20.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.00NEPAL
22.00ON AIR
23.00Life & health
  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2020
00.00Beauty Box by Oasis Med
01.00ON AIR
03.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.00ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
10.00Life & health 
11.00ON AIR
12.00Ίασις 
13.00Eξυπνες αγορες
14.00ON AIR
15.00Food project
16.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.30Beauty Box by Oasis Med
22.00ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
23.00ON AIR
ΤΡΙΤΗ 2/6/2020
00.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.30ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
09.30Life & health 
10.30Beauty Box by Oasis Med
11.00ON AIR
12.00Ίασις 
13.00Eξυπνες αγορες
14.00ON AIR
15.00Food project 
16.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.30ON AIR
22.00ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
23.00ON AIR
00.00Life & health 
  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/2020
01.00Beauty Box by Oasis Med
01.30ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.30ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
10.00Life & health 
11.00ON AIR
12.00Ίασις
13.00Eξυπνες αγορες
14.00ON AIR
15.00Food project 
16.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.00Beauty Box by Oasis Med
21.30ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
22.30Θαλασσοκοσμος
23.00ON AIR
  
ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020
00.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.30ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
10.00Beauty Box by Oasis Med
10.30ON AIR
11.00Life & health 
12.00Ίασις 
13.00Eξυπνες αγορες
14.00ON AIR
15.00Food project
16.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.30ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
22.30ON AIR
00.00Life & health
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020
01.00Beauty Box by Oasis Med
01.30ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
05.30ON AIR
07.00Ίασις
08.00ON AIR
09.00Life & health 
10.30Beauty Box by Oasis Med
11.00ON AIR
12.00Ίασις
13.00Eξυπνες αγορες
14.00ON AIR
15.00Food project
16.00ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ CRETA
21.00Beauty Box by Oasis Med
21.30ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
22.30ON AIR