Πρόγραμμα

 

ΣABBATO 27/11/21

00.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
03.00 WINNER
04.00 ON AIR
05.00 ΙΑΣΙΣ
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ON AIR
09.00 WINNER
10.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 NEPAL
15.00 LIFE AND HEALTH
16.00 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 YES I DO
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
21.30 YES I DO_OASIS MED
22.00 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
00.00 ON AIR

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11/21

01.00 ON AIR
02.00 WINNER
03.00 ON AIR
04.00 ΙΑΣΙΣ
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 ON AIR
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 YES I DO
16.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.00 ΑΓΩΝΑΣ (ΟΦΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
22.00 LIFE AND HEALTH
23.00 ON AIR

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/2021

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 FOOD PROJECT
03.00 LIFE AND HEALTH
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 YES I DO_OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 LIFE AND HEALTH
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 WINNER
19.00 ON AIR
19.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 YES I DO
23.00 ΟΝ ΑΙR

ΤΡΙΤΗ 30/11/521

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 WINNER
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 YES I DO YES I DO
14.30 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 WINNER
19.00 ON AIR
19.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 LIFE AND HEALTH
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/12/21

00.00 ON AIR
01.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 WINNER
09.00 LIFE AND HEALTH
10.00 YES I DO_OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 WINNER
19.00 ON AIR
19.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 YES I DO
23.00 ON AIR

ΠΕΜΠΤΗ 02/12/2021

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 YES I DO_OASIS MED
14.30 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 WINNER
19.00 ON AIR
19.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 LIFE AND HEALTH
23.00 ON AIR

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/12/2021

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 YES I DO
10.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.00 WINNER
19.00 ON AIR
19.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 ΟΝ ΑΙR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ