Πρόγραμμα

______________________________

ΣABBATO 19/6/21
______________________________

00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
05.00 CRETAN COOK
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.00 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 FΟΟD PROJECT
16.00 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 NEPAL
18.00 LIFE & HEALH
19.30 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
21.30 YES I DO
22.00 ΤΙΕ ΒRΕΑΚ
23.00 ON AIR
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/21
______________________________

02.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 ON AIR
05.00 CRETAN COOK
06.00 ON AIR
07.00 ΙΑΣΙΣ
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ON AIR
11.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
16.00 FΟΟD PROJECT
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 TIE BREAK
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
22.00 YES I DO
22.30 ON AIR
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
______________________________

02.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10.00 YES I DO
10.30 LIFE & HEALH
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 TIE BREAK
15.00 ON AIR
16.00 LΙVE
18.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 ON AIR
22.30 TANZANIA
23.00 ON AIR

______________________________

ΤΡΙΤΗ 22/6/521
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 CRETA ONLINE
09.00 ΙΑΣΙΣ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 YES I DO
15.00 TIE BREAK
16.00 LΙVE
18.00 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 LIFE & HEALH
23.00 ON AIR

______________________________

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6/521
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 YES I DO
11.00 LΙVE
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.00 LΙVE
18.00 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ON AIR

______________________________

ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2021
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 CRETA ONLINE
09.00 ΙΑΣΙΣ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 TIE BREAK
16.00 LΙVE
18.00 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 LIFE & HEALH
23.00 ON AIR

______________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 CRETA ONLINE
09.00 ΙΑΣΙΣ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.00 LΙVE
18.00 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 LIFE & HEALH
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ