Πρόγραμμα

______________________________

ΣABBATO 11/9/21
______________________________

00.00 LΙVE
02.00 ON AIR
03.00 CRETAN COOK
04.00 ON AIR
05.00 ΙΑΣΙΣ
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 LΙVE
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
16.00 FΟΟD PROJECT
17.00 NEPAL
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
22.00 YES I DO_OASIS MED
22.30 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
00.00 ON AIR

______________________________

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/21
______________________________

01.00 ON AIR
02.00 CRETAN COOK
03.00 ON AIR
04.00 ΙΑΣΙΣ
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 LIFE AND HEALTH
11.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.30 ON AIR
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 ON AIR
16.00 FΟΟD PROJECT
17.00 ON AIR
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
22.00 YES I DO_OASIS MED
22.30 NEPAL
23.00 ON AIR

______________________________

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 FOOD PROJECT
03.00 LIFE AND HEALTH
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 YES I DO_OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 LIFE AND HEALTH
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
16.00 LΙVE
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 NEPAL
23.00 ΟΝ ΑΙR

______________________________

ΤΡΙΤΗ 14/9/521
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 FOOD PROJECT
16.00 LΙVE
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 TANZANIA
22.30 ΟΝ ΑΙR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

______________________________

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/09/21
______________________________

00.00 ON AIR
01.00 LΙVE
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 YES I DO
10.30 ON AIR
11.00 LΙVE
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
16.00 LΙVE
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 LIFE AND HEALTH
23.00 ON AIR

______________________________

ΠΕΜΠΤΗ 16/09/2021
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 YES I DO
14.30 ON AIR
15.00 FOOD PROJECT
16.00 LΙVE
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 NEPAL
23.00 ON AIR

______________________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/09/2021
______________________________

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LΙVE
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 ON AIR
10.00 LΙVE
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
16.00 LΙVE
18.00 LIFE AND HEALTH
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 ΟΝ ΑΙR