Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto

01.00 Live με την Αντιγόνη

03.00 Ρεπορτάζ-On Air

05.00 Γυρισματα στην Κρητη

06.00 Ρεπορτάζ-On Air

07.00 Ίασις

08.00 Live με την Αντιγόνη

10.00 Ρεπορτάζ-On Air

10.30 Beauty Box by Oasis Med

11.00 Ενημέρωση-De Facto

12.00 Dress Code

13.00 Εξυπνες Αγορές

14.00 Ίασις

15.00 Ρεπορτάζ-On Air

16:00 Live με την Αντιγόνη

18:00 Beauty Box by Oasis Med

18:30 Ρεπορτάζ-On Air

19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

20.30 Ενημέρωση-De Facto

21.30 Στασεις ζωής

22.30 Ρεπορτάζ-On Air

23.00 Ειδήσεiς

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11/19

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Beauty Box by Oasis Med
01.30 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 De Facto
09.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.00 Dress Code
11.00 Ρεπορτάζ-On Air
12.00 De Facto
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Live με την Αντιγόνη
16.00 Life & health
17.00 Yes I Do
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18.30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ρεπορτάζ-On Air
22.00 De Facto (best)
23.00 Ρεπορτάζ-On Air
00.00 Ειδήσεiς

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11/2019

01.00 Beauty Box by Oasis Med
01.30 Live με την Αντιγόνη (Best of)
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air-Ρεπορτάζ
08.00 De Facto
09.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 Dress Code
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Live με την Αντιγόνη
16.00 Yes I Do
17.00 Life & health
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ρεπορτάζ-On Air
21.30 De Facto
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2019

00.00 Ρεπορτάζ-On Air
01.00 Beauty Box by Oasis Med
01.30 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Life & health
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Dress Code
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΤΡΙΤΗ 12/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Beauty Box by Oasis Med
01.30 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ενημέρωση-De Facto
11.00 Ρεπορτάζ-On Air
11.30 Beauty Box by Oasis Med
12.00 Dress Code
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Yes I Do
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Life & health
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
22.00 Yes I Do
23.00 Ειδήσεiς

ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Dress Code
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ενημέρωση-De Facto
11.00 Beauty Box by Oasis Med
11.30 Ρεπορτάζ-On Air
12.00 Life & health
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11/19

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 De Facto
09.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.00 Dress Code
11.00 Ρεπορτάζ-On Air
12.00 De Facto
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Live με την Αντιγόνη
16.00 Life & health
17.00 Yes I Do
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18.30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ρεπορτάζ-On Air
22.00 De Facto (best)
23.00 Ρεπορτάζ-On Air
00.00 Ειδήσεiς

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11/2019

01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air-Ρεπορτάζ
08.00 De Facto
09.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 Dress Code
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Live με την Αντιγόνη
16.00 Yes I Do
17.00 Life & health
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ρεπορτάζ-On Air
21.30 De Facto
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/11/2019

00.00 Ρεπορτάζ-On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Life & health
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Dress Code
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΤΡΙΤΗ 19/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ενημέρωση-De Facto
11.00 Ρεπορτάζ-On Air
11.30 Beauty Box by Oasis Med
12.00 Dress Code
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Yes I Do
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Life & health
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Ρεπορτάζ-On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
22.00 Yes I Do
23.00 Ειδήσεiς

 

ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ρεπορτάζ-On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 Ενημέρωση-De Facto
12.00 Dress Code
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11/2019

00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 Ρεπορτάζ-On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 Ρεπορτάζ-On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Ενημέρωση-De Facto
11.00 Beauty Box by Oasis Med
11.30 Ρεπορτάζ-On Air
12.00 Life & health
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 Ρεπορτάζ-On Air
16:00 Live με την Αντιγόνη
18:00 Beauty Box by Oasis Med
18:30 Ρεπορτάζ-On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 Ενημέρωση-De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 Ρεπορτάζ-On Air
23.00 Ειδήσεiς