Πρόγραμμα

____________________
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1/21
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
05.00 ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 FΟΟD PROJECT
16.00 ON AIR
17.00 LIFE& HEALTH
17.30 ON AIR
18.00 YES I DO
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ON AIR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

____________________
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/2021
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 ON AIR
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

____________________
ΤΡΙΤΗ 19/1/2021
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ΟΝ ΑΙR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

____________________
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1/2021
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 ΟΝ ΑΙR
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 LIFE& HEALTH OASIS MED
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

____________________
ΠΕΜΠΤΗ 21/1/2021
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11.30 ON AIR
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

____________________
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2021
____________________
00.00 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 CRETAN COOK
05.00 ON AIR
06.00 ΙΑΣΙΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 CRETA ONLINE
10.00 ΟΝ ΑΙR
10.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 ON AIR
15.15 CRETA ONLINE
16.30 LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30 ON AIR
19.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΟΝ ΑΙR
21.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00 CRETA ONLINE
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ