Πρόγραμμα

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2022
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 YES I DO
05.00 WINNER
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 MY VEGAN LIFE
08.00 ON AIR
09.00 LIFE AND HEALTH
11.00 IASIS
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.00 FOOD PROJECT
18.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.15 TALK SHOW
22.30 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
23.00 ON AIR

ΣABBATO 21/05/22
00.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
02.00 ON AIR
03.00 MY VEGAN LIFE
04.00 ON AIR
05.00 ΙΑΣΙΣ
06.00 ON AIR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.00 ΙΑΣΙΣ
11.00 FOOD PROJECT
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.30 YES I DO
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 MY VEGAN LIFE
18.30 ΝΕPAL
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED YID7
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
22.15 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/05/22
00.00 ON AIR
01.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
02.00 ON AIR
03.00 ΙΑΣΙΣ
04.00 YES I DO
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 FOOD PROJECT
09.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 LIFE AND HEALTH
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 MY VEGAN LIFE
16.00 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 YES I DO
19.00 ON AIR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 TALK SHOW
22.00 YES I DO BY OASIS MED
22.30 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05/2022
00.00 ON AIR
01.00 MY VEGAN LIFE
02.00 ON AIR
03.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
04.00 IASIS
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 ΙΑΣΙΣ
09.00 MY VEGAN LIFE
10.00 ON AIR
10.30 YES I DO_OASIS MED
11.00 ON AIR
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.15 FOOD PROJECT
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.15 TALK SHOW
22.30 ΟΝ ΑΙR
23.30 NEPAL

ΤΡΙΤΗ 24/05/22
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 YES I DO
02.00 ON AIR
03.00 LIFE AND HEALTH
04.00 MY VEGAN LIFE
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 IASIS
08.00 ON AIR
09.00 LIFE AND HEALTH
10.00 ON AIR
11.30 BEAUTY BOX BY OASIS MED
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ΙΑΣΙΣ
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.00 ΤΑLK SHOW
18.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
22.00 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/22
00.00 ON AIR
01.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00 ON AIR
04.00 WINNER
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.00 YES I DO_OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 YES I DO
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 FOOD PROJECT
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.00 ΟΦΗ – ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.15 MY VEGAN LIFE
22.15 NEPAL
23.15 ON AIR

ΠΕΜΠΤΗ 26/05/2022
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 FOOD PROJECT
05.00 WINNER
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
10.30 ON AIR
11.00 YES I DO
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.00 MY VEGAN LIFE
18.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 TALK SHOW
22.30 ON AIR
23.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2022
00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 ON AIR
02.00 LIVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
04.00 YES I DO
05.00 WINNER
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 MY VEGAN LIFE
08.00 ON AIR
09.00 LIFE AND HEALTH
11.00 IASIS
12.00 EΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00 ON AIR
15.00 LΙVE ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
17.00 FOOD PROJECT
18.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00 WINNER
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00 BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.15 TALK SHOW
22.30 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
23.00 ON AIR