Πρόγραμμα

ΣABBATO 29/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
02.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
09.00ON AIR
10.00DRESS CODE 
11.00ON AIR
12.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00YES I DO
17.00ON AIR
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
21.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.30ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8/2020
00.00ON AIR
01.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00FΟΟD PROJECT
10.00YES I DO
11.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
11.30ΟΝ ΑΙR
12.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
13.00DRESS CODE 
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00LIFE & HEALTH
16.00ΨΗΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ 
17.00ON AIR
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00YES I DO 
22.00ON AIR
  
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00CRETAN COOK
02.00ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ
03.00FΟΟD PROJECT
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
07.00ON AIR
08.00LIFE & HEALTH
09.00YES I DO 
10.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
10.30ON AIR
11.00CRETAN COOK
12.00ΟΝ ΑΙR
12.30ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
13.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.30ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  
  
ΤΡΙΤΗ 1/9/2020
  
01.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00LIFE & HEALTH
03.00ON AIR
04.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
05.00ON AIR
06.00ΙΑΣΙΣ
‘08.00ON AIR
09.00CRETAN COOK
10.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
10.30ΟΝ ΑΙR
11.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
11. 30ON AIR
12.00YES I DO
13.00 
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30NEPAL 2
22.00YES I DO
23.00ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
  
  
  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00CRETAN COOK
03.00LIFE & HEALTH
04.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
06.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00CRETAN COOK
10.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
10.30ON AIR
11.00ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ
11.30ON AIR
12.00YES I DO
13.00 
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FΟΟD PROJECT
16.00ON AIR
17.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19.00ON AIR
20.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
21.30BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ