Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2020

00.30 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
05.00 De Facto
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 De Facto
11.00 Beauty Box by Oasis Med
11.30 On Air
12.00 FOOD PROJECT
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.00 Beauty Box by Oasis Med
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.30 Winner
23.15 Ειδησεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2020
00.00 Ενημέρωση-De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 On Air
07.00 De Facto
09.00 On Air
10.00 Winner
11.00 On Air
12.00 De Facto
13.00 Έξυπνες Αγορές
14:00 Ίασις
15:00 Live με την Αντιγόνη
16.00 Life & health
17.00 Yes I do
18.00 Beauty Box by Oasis Med
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 On Air
22.00 FOOD PROJECT
23.00 ΨΗΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
00.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2020
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On air
08.00 De Facto
09.00 On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 Dress Code
12.00 On Air
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15:00 Live με την Αντιγόνη
16.00 FOOD PROJECT
17.00 Life & health
18.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.00 Yes I do
23.30 On Air
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2020
00.00 Ειδησεις
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 On Air
11.00 Food project
12.00 Life & health
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.00 Beauty Box by Oasis Med
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.00 Winner
23.00 Ειδησεις
ΤΡΙΤΗ 25/2/2020
00.00 De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Winner
11.00 On Air
11.30 Beauty Box by Oasis Med
12.00 De Facto
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.00 Winner
23.00 Ειδήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2/2020
00.00 De Facto
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 Yes I do
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 FOOD PROJECT
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.00 Beauty Box by Oasis Med
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.00 Winner
23.00 Ειδήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 On Air
10.30 Beauty Box by Oasis Med
11.00 De Facto
12.00 Yes I do
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 Winner
22.30 ΨΗΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
23.30 Ειδήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2/2020
00.30 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη
03.00 On Air
05.00 De Facto
06.00 On Air
07.00 Ίασις
08.00 Live με την Αντιγόνη
10.00 De Facto
11.00 Beauty Box by Oasis Med
11.30 On Air
12.00 FOOD PROJECT
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Ίασις
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
18.00 Beauty Box by Oasis Med
18.15 Winner
19.00 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 On Air
22.30 Winner
23.15 Ειδησεις