Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 19/09/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
10.00 On Air
11.00 Dress Code
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 On Air
21.30 ΕξΟικοδομώ
22.30 On Air
23.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 On Air
06.00 Food Project
07.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
09.00 On Air
10.00 Life & Health
11.00 Dress Code E1
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.45 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 On Air
21.00 Στασεις ζωής
22.00 On Air
23.00 Δελτίο ειδήσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/09/19
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
03.00 On Air
04.00 Γυρίσματα στην Κρήτη
05.00 On Air
07.00 De Facto
09.00 On Air
10.00 Food Project
11.00 On Air
12.00 Dress Code
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Life & health
16.00 On Air
17.00 Δελτίο Ειδήσεων
17.30 YES I DO
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 On Air
21.30 Cretan Cook
23.00 On Air
00.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/09/2019
01.00 On Air
02.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
03.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
08.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
10.00 On Air
10.30 Food Project
11.30 On Air
12.00 YES I DO
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Live με την Αντιγόνη
16.00 On Air
17.00 Δελτίο Ειδήσεων
17.30 ΕξΟικοδομώ
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 On Air
21.30 Dress Code
22.30 On Air
23.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/09/2019
00.00 On Air
02.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 De Facto
08.00 On Air
09.00 Life & Health
10.00 On Air
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 Dress Code
22.30 On Air
23.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΤΡΙΤΗ 24/09/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 On Air
07.00 De Facto
08.00 On Air
09.00 Life & Health
10.00 On Air
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 On Air
23.00 Δελτίο ειδήσεων
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 On Air
07.00 De Facto
08.00 On Air
09.00 Dress Code
10.00 On Air
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 Life & Health
22.30 On Air
ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 On Air
05.00 Γυρισματα στην Κρητη
06.00 On Air
07.00 De Facto
08.00 On Air
09.00 Life & Health
10.00 On Air
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο Ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.30 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 ΕξΟικοδομώ
22.30 On Air
23.00 Δελτίο Ειδήσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/09/2019
00.00 On Air
01.00 Live με την Αντιγόνη (Best of)
04.00 Γυρισματα στην Κρητη
05.00 On Air
06.00 Food Project
07.00 De Facto
08.00 On Air
09.00 Dress Code
10.00 On Air
11.00 De Facto
12.00 On Air
13.00 Εξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Food Project
16.00 On Air
17:00 Δελτίο ειδήσεων
17:30 Live με την Αντιγόνη
18.45 On Air
19.30 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20.30 De Facto
21.30 Στασεις ζωής
22.30 On Air
23.00 Δελτίο ειδήσεων