Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/24

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 WINNER
07.00 YES I DO
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
10.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
13.00 MATCH TIME
14.00 CRETA STORIES
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
18.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
19.20 10 ΛΕΠΤΟ ΠΑΣΟΚ
19.30 FOOD PROJECT
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
22.30 BOX OUT
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/05/24

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 TALK SHOW
07.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
10.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 WINNER
13.00 FOOD PROJECT
14.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 TALK SHOW
22.30 CRETA STORIES
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2024

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
07.00 BOX OUT
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
12.00 FOOD PROJECT
13.00 TALK SHOW
14.00 WINNER
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 DE FACTO
23.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/24

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 LIVE ME THN ANTΙΓΟΝΗ
04.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ON AIR
08.30 FOOD PROJECT
09.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
11.00 LIVE ME THN ANTΙΓΟΝΗ
12.30 ΟΝ ΑΙR
13.00 ΒΟΧ OUT
14.00 TALK SHOW
15.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
16.00 CRETA STORIES
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 YES I DO
19.00 ΟΝ ΑΙR
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
22.15 FOOD PROJECT
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/05/24

00.30 DE FACTO
02.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
03.00 ON AIR
04.00 YES I DO
05.00 ON AIR
06.00 MY VEGAN
07.00 ON AIR
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ON AIR
10.00 FOOD PROJECT
11.00 CRETA STORIES
12.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
13.00 ON AIR
14.00 ΒΟΧ OUT
15.00 YES I DO
16.30 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ NEO SOS
19.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 WINNER
22.30 DE FACTO

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/24

00.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00 TALK SHOW
02.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
03.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
04.00 YES I DO
05.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
06.00 ΝΕΠΑΛ
07.00 FOOD PROJECT
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 WINNER
10.00 ΤALK SHOW
11.00 CRETA STORIES
12.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
13.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
14.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 MATCH TIME
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 ΒΟΧ OUT
22.30 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΡΙΤΗ 21/05/24

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 FOOD PROJECT
07.00 MATCH TIME
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣH
09.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
10.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
13.00 ΒΟΧ OUT
14.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 MATCH TIME
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 CRETA STORIES
22.30 WINNER
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/24

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 WINNER
07.00 YES I DO
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
10.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
13.00 MATCH TIME
14.00 CRETA STORIES
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 FOOD PROJECT
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
22.30 BOX OUT
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/05/24

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 TALK SHOW
07.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
10.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12.00 WINNER
13.00 FOOD PROJECT
14.00 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.30 TALK SHOW
22.30 CRETA STORIES
23.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2024

01.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.30 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
06.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ
07.00 BOX OUT
08.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
12.00 FOOD PROJECT
13.00 TALK SHOW
14.00 WINNER
15.00 LIVE ME ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
18.40 ΠΟΡΤΡΕΤΑ
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 DE FACTO
23.00 ΠΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ