Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020
00.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
01.00CRETAN COOK 
02.00ON AIR
03.00ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ
04.00ON AIR
05.00FΟΟD PROJECT
06.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00DRESS CODE
10.00ON AIR
11.00YES I DO
12.00ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00ΟΝ ΑΙR
16.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30ON AIR
19.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
21.30ON AIR
22.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  
  
  
  
  
ΤΡΙΤΗ 13/10/2020
00.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
04.00CRETAN COOK 
05.00ON AIR
06.00FOOD PROJECT 
07.00ON AIR
08.00ΙΑΣΙΣ
09.00ON AIR
10.00DRESS CODE
11.00ON AIR
12.00ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00ON AIR
16.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30ON AIR
19.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
22.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  
  
  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/2020
00.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
04.00CRETAN COOK 
05.00ON AIR
06.00YES I DO
07.00ON AIR
08.00ΙΑΣΙΣ
09.00ON AIR
10.00CRETAN COOK 
11.00ON AIR
12.00ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00  FOOD PROJECT   
16.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30ON AIR
19.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00BEAUTY BOX BY OASIS MED
22.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  
  
ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020
00.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
04.00CRETAN COOK
05.00ON AIR
06.00YES I DO
07.00ON AIR
08.00ΙΑΣΙΣ
09.00ON AIR
10.00DRESS CODE 
11.00ON AIR
12.00ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00FOOD PROJECT 
16.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30ON AIR
19.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
22.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2020
00.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
03.00ON AIR
04.00CRETAN COOK 5
05.00ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
06.00ON AIR
07.00ΙΑΣΙΣ
08.00ON AIR
09.00FOOD PROJECT 
10.00ON AIR
11.00YES I DO
12.00ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
14.00ΙΑΣΙΣ
15.00ON AIR
16.00LΙVE ME THN ΑΝΤΙΓΟΝΗ
18.30ON AIR
19.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.00ON AIR
22.00ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ