Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04/23
00.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6
02.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
03.30 WINNER
04.30 ΟΝ ΑΙR
05.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6
07.30 ΟΝ ΑΙR
08.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
09.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6
10.30 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
12.00 ΔΗΜΟΣΙΩΣ
12.40 ΟΝ ΑΙR
13.00 TALK SHOW
14.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
15.00 MY VEGAN LIFE
16.00 ΟΝ ΑΙR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 YES I DO
18.30 ΟΝ ΑΙR
19.30 7 ΗΜΕΡΕΣ
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ NEO (15)
22.15 DE FACTO

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04/23
00.00 ΟΝ ΑΙR
01.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 WINNER
03.00 ΟΝ ΑΙR
04.00 MY VEGAN LIFE
05.00 ON AIR
06.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
07.00 ON AIR
08.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
09.00 ON AIR
10.00 WINNER
11.00 ON AIR
12.00 TALK SHOW
13.00 ON AIR
14.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
15.00 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
16.30 ON AIR
17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 MY VEGAN LIFE
19.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
20.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 DE FACTO
23.15 ΔΗΜΟΣΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/23
00.00 ΟΝ ΑΙR
01.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
02.00 ΟΝ ΑΙR
03.00 YES I DO
04.30 ΟΝ ΑΙR
05.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
06.00 ΟΝ ΑΙR
07.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
08.00 ΟΝ ΑΙR
09.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
10.00 MY VEGAN LIFE
11.00 ΟΝ ΑΙR
12.00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ
13.00 ON AIR
14.00 TALK SHOW
15.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
16.00 ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
17.30 ON AIR
18.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6
19.15 ON AIR
19.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
21.15 MATCH TIME LIVE
22.15 WINNER
23.15 ON AIR