Αρχική Εκλογές στην Αυτοδιοίκηση

Μετρώντας αντίστροφα για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, οι υποψήφιοι μιλούν για τις στοχεύσεις τους και παρουσιάζουν τη μέχρι στιγμής πορεία τους.

Εκπομπές