Πρόγραμμα
00.00 Δελτίο Ειδήσεων
01.15 On Air
02.00 Mουσικό Πρόγραμμα
03.15 On Air
03.45 Tie Break
04.45 Γυρίσματα Στη Κρήτη
05.15 On Air
06.20 Κρητική Ύπαιθρος
06.50 Καιρός για Αγρότες
07.00 Δελτίο Ειδήσεων
08.15 Live με την Αντιγόνη ( Best Of)
11.00 On air
12.00 Follow Us (E)
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.10 Food Project
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
19.00 On Air
19.50 Καιρός για Αγρότες
20.00 7 Ημέρες
21.00 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
22.15 Tie Break
23.00 Yes I Do
00.00 Δελτίο ειδήσεων (Ε) 
01.15 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
04.15 On Air
05.00 Γυρίσματα στην Κρήτη 
06.00 Κρητική ΄Ύπαιθρος
06.45 Καιρός για Αγρότες
07.15 Δελτίο Ειδήσεων
08.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
11.00 On Air
12.00 Food Project
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.10 Yes I Do
15.00 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
19.00 On Air
20.00 7 Ημέρες
21.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.15 Στάσεις Ζωής
00.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) 
01.15 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
04.15 On Air
05.00 Γυρίσματα στην Κρήτη 
06.00 Κρητική Ύπαιθρος
06.50 Καιρός για Αγρότες
07.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) 
08.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
11.00 On Air
12.00 Tie Break 
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.30 Food Project
15.20 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
19.20 On Air
20.00 Follow Us
21.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.00 On Air
23.00 Tie Break 
00.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) 
01.15 Live με την Αντιγόνη (E)
04.15 On Air
05.15 Γυρίσματα στην Κρήτη
06.00 Κρητική Ύπαιθρος
06.50 Καιρός για Αγρότες
07.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε) 
08.00 Live με την Αντιγόνη (E)
11.00 Follow Us (E)
12.00 Food Project (Ε)
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.20 Yes I Do
15.20 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
19.10 On Air
21.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.00 Tie Break 
23.00 On Air
00.00 Δελτίο ειδήσεων (Ε) 
01.15 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
04.15 On Air
05.00 Γυρίσματα στην Κρήτη
05.30 On Air
06.15 Κρητική Ύπαιθρος
06.50 Καιρός για Αγρότες
07.15 Δελτίο Ειδήσεων
08.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
11.00 On Air
11.30 Follow Us (E)
12.30 On Air
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.10 Food Project (E)
15.10 On Air
16.00 Live με την Αντιγόνη
19.10 On Air
21.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.15 Στάσεις Zωής
00.00 Δελτίο Ειδήσεων
01.15 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
04.15 On Air
05.00 Γυρίσματα στην Κρήτη
05.30 On Air
06.15 Κρητική Ύπαιθρος
06.45 Καιρός για Αγρότες
07.00 Δελτίο Ειδήσεων
08.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
11.00 7 Ημέρες 
12.00 Παιδική Χαρά 
12.20 On Air
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 Καιρός για Αγρότες
14.10 Food Project
15.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
17.00 7 Ημέρες 
18.00 Yes I Do 
19.00 Follow Us
20.00 7 Ημέρες 
21.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
22.15 Μουσικό Πρόγραμμα 
00.00 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01.15 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
03.30 On Air
04.15 Γυρίσματα Στη Κρήτη
05.30 Kρητική Ύπαιθρος
06.15 Tie Break
06.50 Καιρός για Αγρότες
07.15 Δελτίο Ειδήσεων
08.00 Live με την Αντιγόνη ( Best Of)
11.00 On Air
12.00 7 Ημέρες
13.00 Έξυπνες Αγορές
14.00 On Air
15.00 Live με την Αντιγόνη (Ε) 
17.00 Food Project
18.00 Yes I Do 
19.00 Follow Us  ( Ε)
20.00 7 Ημέρες
21.00 Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων
22.15 Μουσικό Πρόγραμμα
Δείτε επίσης