Συχνότητες εκπομπής
tvCreta
Για τις συχνότητες εκπομπής της tv creta μπορείτε να ενημερωθείτε απο το site της DIGEA www.digea.gr πληκτρολογώντας τον δήμο ή τον οικισμό σας, μπορείτε να αναζητήσετε και να ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάλυψη της περιοχής σας, για το κέντρο εκπομπής από το οποίο λαμβάνετε ψηφιακό σήμα και το προτεινόμενο κέντρο εκπομπής, εφόσον η περιοχή σας καλύπτεται από περισσότερα από ένα κέντρα εκπομπής.

Δείτε επίσης