Εταιρικό προφίλ
tvCreta
Η Τηλεόραση Creta ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 και ανήκει στην κατηγορία των Περιφερειακών Ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο περιφερειακός και κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματός της.

Στόχοι μας είναι:

    H αξιοποίηση του συνόλου του δυναμικού της Κρήτης στον οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο, με την ανάδειξη της ιστορίας, του πνεύματος και των παραδόσεων.
    Η συνδρομή μας στην καθημερινή αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων της Μεγαλονήσου και των κατοίκων της.
    Το "άνοιγμα" σε όλα τα κοινωνικά ρεύματα, χωρίς εξάρτηση από στενά οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.
    Η στήριξη της Κρητικής Οικονομίας, των Κρητικών επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων εκείνων που παρέχουν τα προϊοντα και τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους του νησιού μας.
    Η στήριξη του τρίπτυχου Ενημέρωση - Ψυχαγωγία - Επιμόρφωση, με βασικό άξονα το Κρητο-κεντρικό περιεχόμενο των εκπομπών μας.

    Στο τρίπτυχο Ενημέρωση - Ψυχαγωγία - Επιμόρφωση οικοδομείται η σχέση εμπιστοσύνης της Τηλεόρασης Creta και του τηλεοπτικού κοινού της Κρήτης. Σχέση που στόχος μας είναι η σταθεροποίηση και η μακροχρόνια διεύρυνσή της.
Δείτε επίσης