Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας

Oδός Β' και Θ΄ Γωνία
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, 71601

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. Κέντρο
Τηλ. 2810 333 030

Φάξ
Τηλ. 2810 281762

e-mail
info@tvcreta.gr

Εμπορικό Τμήμα
Τηλ. 2810 333 041
tvcreta@tvcreta.gr

Δημοσιογραφικό Τμήμα
newscreta@tvcreta.gr

 
Δείτε επίσης