Εξοπλισμός
tvCreta
 • 4 αυτοδύναμα γραφεία και studios στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στην Αθήνα.
   
 • Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων και κινητά συνεργεία που διασφαλίζουν την κάλυψη των γεγονότων σε όλη την Κρήτη.
   
 • 22 Δημοσιογράφοι και συνεργάτες που καλύπτουν την τρέχουσα επικαιρότητα στη Μεγαλόνησο και την Αθήνα.
   
 • Ευρύ δίκτυο πομπών και αναμεταδοτών, τοποθετημένοι σε επιλεγμένα σημεία που εξασφαλίζουν την τηλεοπτική κάλυψη όλης της Κρήτης.
   
 • Κινητή μονάδα Δορυφορικών μεταδόσεων.
Δείτε επίσης